CONTACT

Phòng Kinh Doanh

skype 0913.393.002 Mr.Huy

skype 0913.423.131 Mr.Vũ

skype 0914.004.208 Ms.Đoàn

Phòng Kế Toán

Bán Hàng - Hóa Đơn

skype Ms.Hiếu

Thanh Toán Công Nợ

skype Ms.Đoàn

Tổng Hợp KTT

skype Ms.Đoàn

Bộ phận CSKH

CSKH - Kỹ Thuật

skype 0911.343.131 Mr.Vũ

Chăm Sóc Khách Hàng

skype 0914.004.208

Bảo Hành

skype Mr.Vũ