- Dự án thiết kế - thi công hệ thống công nghệ thông tin KIỂM LÂM VÙNG 3

 - Hệ thống CNTT UBND Quận Gò Vấp ( Phòng Tài Chính- P Thống Kê - P Kinh Tế - P Quản Lý Đô Thị - P Tư Pháp - P LĐ & TB Xã Hội)

 - Dự án hệ thống thực hành công nghệ - Trường Trung Cấp Nghề Quang Trung

 - Hệ thống CNTT Trường THCS An Nhơn - Gò Vấp

 - Hệ thống CNTT Trường THCS Thông Tây Hội - Gò Vấp

 - Hệ thống CNTT Trường THCS Lương Thế Vinh - Gò Vấp

 - Hệ thống CNTT phục vụ giảng dạy , Viện Đào Tạo & nâng cao TP.HCM

 - Hệ thống máy tính công ty TVTK Viettel

 - Hệ thống máy tính Viện Kiểm Sát ND Quận Gò vấp

 - Dự án hệ thống công nghệ - Cty Cp Chứng Khoán VN-DIRECT

 - Hệ thống máy tính công ty Điện Lực Định Quán - Đồng Nai

 - Hệ thống máy tính công ty Điện Lực Thống Nhất - Đồng Nai

 - Hệ thống CNTT ĐH Công Nghiệp TP. HCM